Hjälp för Ordjakten

Det finns ett begränsat antal kombinationer av ord som passar i ordjakten. Grovt räknat har vare har varje begynnelsebokstav 625 möjliga kombinationer på de två andra bokstäverna.
Om man lyckas lära sig 5 ord med varje begynnelsebokstav så täcker du upp en stor del av möjligheterna till långa ord.
Nedan följer ord som jag plockat ur ordlistan där flest kombinationer täcks in. Observera att det inte är samma sak som de längsta orden (men nästan).
Max
kombinationer
Täckning av
de 5 orden
Ord
624420arbetsmiljöproblem
arbetarskyddsfullmäktig
acklimatiseringssvårigheter
ackompanjemangsinstrument
anställningsförhållanden
625402bensinstationsföreståndare
blodtrycksförhöjning
befolkningsutveckling
bokhandelsmedhjälpare
blodgruppsbestämning
598355cigarrettmunstycke
cirkulationstjänstgöring
cerebrospinalvätska
cellgiftsbehandling
civilförsvarsområde
624354dygnetruntberedskap
detaljhandelsföretag
dokumentärredaktion
disciplinsvårigheter
domkyrkoförsamling
622382efterföljansvärd
experimentalpsykologisk
egendomsförhållanden
elektricitetsförbrukning
envägskommunikation
625452förhandlingsprocedur
förtjänstutvecklingsgaranti
folkbokföringsmyndighet
försvarsområdesbefälhavare
familjerådgivningsbyrå
625363gitarrackompanjemang
genomträngningsförmåga
grannskapsförhållande
glesbygdspolitiker
grundhavsforskning
625391hundraårsjubileum
hälsovårdsmyndighet
hemochskolaförening
hyperaktivitetssyndrom
högfärdsgalenskap
623390innehållsförteckning
inkvarteringsmöjlighet
improvisationsförmåga
introduktionserbjudande
inflationsbekämpning
608356julgransförsäljare
jordbruksförhandling
jordfästningsceremoni
jämställdhetsperspektiv
jaktvårdskonsulent
625396konkursbouppteckning
kyrkogårdsförvaltning
kompressionsförhållanden
kontinentalförskjutning
kommunfullmäktigeledamot
625382landshövdingetjänst
lokaliseringsförmåga
livsmedelsproduktion
långtidsarbetslöshet
lufttrycksförändring
625416mahognyskrivbord
medbestämmandeförhandling
måttlighetsförbrukare
miljövårdssynpunkt
musikackompanjemang
624409naturvårdssynpunkt
näringsfrihetsombudsman
navigationshjälpmedel
narkotikaförsäljning
nyckelhålsmärkning
622379oljetrycksmätare
omyndighetsförklaring
observationsförmåga
omröstningsprocedur
omvärldsuppfattning
624411påbyggnadsutbildning
personlighetsutveckling
produktionsfrämjande
perspektivförskjutning
pechbländeförekomst
625399rymdobservatorium
reproduktionsförmåga
rapporteringsskyldighet
rusdrycksförsäljning
rehabiliteringsprocess
625439subskriptionsinbjudan
självständighetsdeklaration
socialförsäkringssystem
samförståndspolitiker
syreupptagningsförmåga
625425temperaturförhöjning
tjänstegrupplivförsäkring
trovärdighetsproblem
tvåpartsförhållande
tryckfrihetsombud
624387underhållningsbranschen
ungdomsledarutbildning
uppföljningsundersökning
utvärderingsverksamhet
utvecklingsprojekt
625387världsmusikfestival
veckotidningsföljetong
verkställighetsförbud
valvbågskonstruktion
vänskapsförhållande
521262yppandeförbud
yrkeslivserfarenhet
yrkeshögskoleexamen
ytterlighetsåtgärd
yrkesintroduktion
602342återförsäljarnät
återbetalningsskyldighet
återupplivningsförsök
åttahundrameterslopp
åderbråcksstrumpa
586326äldresjukvård
äktenskapsförhållande
ärftlighetsforskning
äggstocksinflammation
äventyrsberättelse
610339ögonblicksskildring
översättningsproblem
överflödskonsumtion
övertalningsförmåga
överljudshastighet


Skriv gärna något i min gästbok:
:
:
: (ses bara av mig)
: