RUBIKS KUB

Bakgrund

Har du också blivit irriterad över kuben som legat olöst sedan 80-talet. Jag tänkte att jag skulle lära mig lösa den. Nätet är inte tomt med lösningar och det jag lärde mig på är ett hopkok av vad jag hittade. Därför har jag här gjort en sammanställning hur jag löser den. Jag hoppas det glädjer någon.

Inledning

Det kan se ut som kuben har sex sidor med vardera nio bitar (totalt 54 bitar). Men eftersom centerbitarna har en färg, mittenbitarna två och hörnen tre färger på sig, så blir det 26 bitar som ska läggas rätt.

En grundläggande förståelse för kuben är att de 6 centerbitarna alltid är fasta. Deras inbördes position förändras aldrig. Kvar är 20 bitar att vrida rätt.

Man kan börja med vilken färg som helst och du behöver inte följa mina färgval.

Räkna ut själv?

Du kan faktiskt räkna ut själv hur du ska lösa kuben. Har man lärt sig dragen så blir du tyvärr lite färgad av att du redan kan lösningen, men det går då att "lära om sig". Så här räknar du ut kubens lösning:
  1. Om du har en löst kub så kan ska du prova att byta plats på två bitar i det övre lagret (två hörn eller två mittenbitar). Bry dig inte om övriga lager men när du bytt plats så är målet att alla bitar i övre lagret vara korrekta men två bitar bytt plats.
  2. Gör du dragföljden baklänges nu så kommer, föga förvånande, de två bitarna återställas och de andra lagren blir återställda.
Inte så spännande kan tyckas. Men gör om dragföljden igen, men innan du gör den baklänges (för att återställa nedre lagren) så ska du vrida det övre lagret ett steg.

Du har nu återställt kuben, men i det övre lagret har tre bitar nu bytt plats. Du kan med den här tekniken lösa hela kuben (speciellt sista lagret) genom att hela tiden hitta tre bitar som behöver byta plats. Under processen förstör du kortvarigt de undre lagren, men får dessa alltid återställt när du vridit övre lagret ett steg och gjort dragföljden baklänges.

I slutet kanske några bitar sitter rätt men är felvända. Du kommer upptäcka att dessa alltid uppträder i par. Bara en bit kan aldrig sitta fel.


Lösning lager-för-lager

Övre lagret

Övre lagret är såklart det lätta. Beskrivningen här är kortfattad eftersom man lär sig det lätt och man lär känna sin kub.

Ett kors

Börja med att göra ett kors upptill som bilden visar. Tänk inte på några andra bitar än att få rätt bit på rätt plats.

Glöm inte att bitarna har två färger, så båda färgerna måste komma rätt.

Hela övre lagret

Hela lagret är nu inte så svårt att få till.

Tekniken är att hela det undre lagret är fritt att röra utan att det påverkar övre lagret.

Du kan föra en hörnbit till rätt plats i undre lagret, föra bort biten, "dippa" ner hörnet där biten ska vara och få den på plats. De hörnbitar som kommit på rätt plats kommer aldrig att behöva påverkas av operationen. Det är bara de ofärdiga hörnen som behöver "dippas" ner.

Bitarna kan behöva vridas i rätt läge för att färgerna ska bli rättvända - men kom ihåg - du är aldrig längre än ett drag från att få tillbaka ditt kors.


Instruktioner

Nu börjar själva jobbet med kuben. Du behöver förstå vridningsinstruktionerna innan du fortsätter.

Från stora bilden är det viktigt att förstå vilken som är framsidan av kuben när du håller i den. Symbolerna får anses ganska självförklarande.


F = framsida
U = uppsida
R = högersida
Symbol Förklaring Symbol Förklaring
 Vrid vänster lager uppåt
respektive nedåt
 Vrid översta lagret vänster
respektive höger
 Vrid mitten-lagret uppåt
respektive neråt
 Vrid mitten-lagret vänster
respektive höger
 Vrid höger lager uppåt
respektive nedåt
 Vrid nedre lagret vänster
respektive höger
 Vrid främre lagret vänster
respektive höger


Mittenlagret

Vänd kuben och vrid mittenbitarna på plats

Vi börjar med att vända kuben upp och ner. På det sättet ser vi tydligare vilken bit vi arbetar med.

Vrid det nya övre lagret så att du placerar en mittenbit som bilden visar. Som du ser ska biten vridas ner till höger för att passa både rött och blått. Utför dessa vridningar:

Ska biten ner på andra sidan så spegelvänder du operationen.

Sitter mittenbiten på rätt plats men är felvänd så får du använda operationen och föra ner en bit som egentligen inte ska vara där. Då kommer biten du är intresserad för att ligga i övre lagret och du kan placera den rätt för att fö ner den på rätt plats.


Sista lagret

Förbered ett kors

Vi ska nu förbereda ett kors. Mittenbitarna på det övre lagret ska nu sättas på rätt plats, men de behöver inte vara rättvända.

Börja med att placera minst en mittenbit i rätt position. Vrid hela kuben så att en felaktig bit är närmast dig.

För att byta plats på främre och vänstra mittenbiten ska du utföra dessa vridningar:

Med de vridningarna kan du byta plats på alla de fyra mittenbitarna så att de till slut hamnar på rätt placering.

Rotera mittenbitarna

Nu ska vi rotera mittenbitarna så att de vänds rätt och ditt kors på övre lagret ser korrekt ut.

Placera en felvänd bit på högerkanten. Upprepa dessa rörelser:Felvända mittenbitar kommer alltid i par. Oroa dig inte att din kub ser ganska förstörd ut. Vrid det övre lagret så att en ny felvänd mittenbit kommer på samma plats (de tre andra har faktiskt varit orörda under operationen). Upprepa sedan vridningarna.

Byt plats på hörnbitarna

Hörnbitarna ska nu placeras på rätt plats. Är de redan på rätt plats (men felvända) så hoppa till nästa avsnitt.

Rotera hela kuben så att en rättplacerad hörnbit är i bortre vänstra hörnet.

För att förflytta de tre hörnbitarna ett steg medurs så gör vridningarna nedan. Bokstäverna A B C har jag skrivit för att markera att A-dragserien upprepas två gånger.
A:
B:
A:
C:

Vill du vara avancerad och rotera bitarna moturs så är ordningen B-A-C-A.

Vrida hörnbitarna

Två eller fler hörnbitar är nu felvända.

Placera en felvänd hörnbit bort till höger. Upprepa vridningarna (2 eller 4 gånger) tills biten är tillbaka och rättvänd:

Rotera övre lagret och placera nästa felvända bit i position och upprepa behandlingen.

Klart

Nu är det klart. Om inte så har något gått fel och du är tyvärr ofta tvingad att börja om.

Att memorera de enskilda stegen är inte så svårt. Det kräver mest lite träning. De flesta operationer kan man förenkla om man hittar ett mönster på vridningarna.Skriv gärna något i min gästbok:
Rubrik:
Namn:
Email:
(ses bara av mig)
Text: